Verbinding

Ken je het gevoel van verbinding? Die warme, vrije sensatie van onvoorwaardelijke liefde? Dat gevoel van kracht en ontspanning, dat diepe kalme bewustzijn dat je goed bent zoals je
bent? In verbinding smelten verschil en tijd. Jij en de ander zijn een, nu. En al die verschillen waarover je oordeelde, zijn plotseling slechts uitdrukking van schoonheid. Verbinding brengt VREDE.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het Project

Het project De Gouden Zon gaat over verbinding, en vrede. Verbinding tussen jou en jezelf, jou en je buurman, jou en al die verschillende authentieke culturen in de 51 landen van
Europa. De Gouden Zon wil dat machtige gevoel van verbinding laten groeien in Europa. Zodat oordeel en emotionele hindernissen wegsmelten en respect, begrip en vrede kunnen
bloeien overal op ons inspirerende continent.

Reizende Ceremonie

Om verbinding te laten groeien in Europa, is een reizende ceremonie ontwikkeld door beeldend kunstenaar Frouk Riemersma; de reizende ceremonie De Gouden Zon. De ceremonie reist door alle 51 Europese landen en nodigt mensen uit om verbinding, oordeelloosheid, begrip en respect te oefenen.

De ceremonie en wordt gehouden rond een grote houten schijf, bedekt met bladgoud (of een lichtgewicht gemaakt van stof). De houten schijf bestaat uit 52 stukken die als de stukken van een puzzel in elkaar passen. 51 Stukken representeren de landen van Europa, het 52e stuk verbindt Europa met de andere 6 continenten van onze wereld. Samen vormen de stukken De Gouden Zon. 51 Deelnemers doen mee in de ceremonie.

De zon symboliseert het zaad van Vrede. Goud staat voor het wakkere dagbewustzijn; het hart zonder persoonlijk oordeel.

Tijdens en na de ceremonie voelen veel mensen warmte. Door het ‘reizen’ door de Europese landen ervaren mensen de fascinerende diversiteit in Europa. Ze voelen schoonheid in plaats van angst en ze bekrachtigen hun intentie tot eenheid. Ze voelen de mogelijkheid om Vrede te creëren, NU. Vrede die kosteloos is, ieder moment. Deelnemers voelen grote kracht die lange tijd aanhoudt.

Sinds het einde van 2015 heeft de Ceremonie al gereisd door  Nederland, Italië, Zweden, Duitsland en Spanje. In 2018 is een bezoek aan Bosnië Herzegovina and Rusland gepland.

Het project heeft geen economische of politieke basis. De ceremonie kan alleen reizen met de intentie van het hart.

Het project De Gouden Zon is slechts de weg naar het echte Kunstwerk: de warmte die ontstaat omdat we ons verbinden in respect en begrip. Het goud van de ziel dat wakker wordt en over heel Europa en de Wereld heen straalt. Het echte kunstwerk is Vrede in Europa.

Details over de Ceremonie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Verbinding met de Wereld

Op puzzelstuk nummer 52 ligt een bundel die kristallen en stenen bevat. Voor ieder continent in de Wereld is een kristal gemaakt, welke geplaatst zal worden in het betreffende continent. In ruil daarvoor zullen stenen van de continenten bewaard worden in de bundel en meereizen met de reizende ceremonie De Gouden Zon. Het kristal van Afrika is al geplaatst in de woestijn van de Grote Karoo, bij de Compassberg in Zuid Afrika. Het kristal van Noord-Amerika is geplaatst op de krachtplek Prophecy Rock, op uitnodiging van de Hopi stam. Te zijner tijd zullen alle kristallen worden geplaatst in de aarde van de continenten en zal de bundel 7 stenen bevatten uit deze continenten.
De namen van de continenten zijn: Europa, Azië, Oceanië, Antarctica, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Alle continenten liggen in een ronde bedding van water, diep verbonden met elkaar. Zoals ieder mens geboren wordt uit de ronde vorm van water.

Gouden Zon Europa

Terwijl verbinding en vrede groeit, wil De Gouden Zon het ‘zaad van de vrede planten’ in een meer permanent kunstwerk. Het zal Gouden Zon Europa heten en wordt ergens in Europa gebouwd.
In dit kunstwerk worden alle Europese landen vertegenwoordigd in een glazen raam. Deze ramen vormen een centrum voor alle 51 landen en zullen worden gemaakt door kunstenaars van de betreffende landen.
In Gouden Zon Europa zullen jaarlijks vertegenwoordigers van de 51 landen bij elkaar komen en ceremonies houden om respect, begrip en vrede te laten groeien. Gedurende de rest van het jaar zal De Gouden Zon open zijn voor publiek van over de hele wereld.

Deelname & Planning

LandStadLocatieDatumTijdInformatie
Bosnië HerzegovinaVisokoZonnewende Festival bij de piramidesDonderdag 21 juni 2018
RuslandAnastasia Village Retreat centre Ahamkara, Altai.zaterdag 28 juli 2018Siberianretreat
RuslandBeluga Altai GebergteAugustus 2018Plaatsen van het Kristal Europa

WIL JE EEN CEREMONIE BIJWONEN?
Je bent van harte welkom, jong en oud kunnen meedoen. Kijk in het schema voor de eerstvolgende ceremonie en mail de organisator genoemd in het schema. De toegang is vrij.

WIL JE EEN CEREMONIE ORGANISEREN IN JOUW LAND?
Dat zou heel fijn zijn! Kijk op ‘Reizende ceremonie’ om te zien wat daarvoor nodig is en neem contact op met Frouk Riemersma.

WIL JE VRIJWILLIGER WORDEN EN DE ORGANISATIE STEUNEN?
Jouw kwaliteiten kunnen een grote bijdrage betekenen. Kijk bij ‘Vacatures’.

Hier vind je een uitnodigingsbrief die je helpt om een ceremonie te organiseren.

Hier kun je lezen hoe Jørck-Ramberg het organiseren van een ceremonie in Zweden (Augustus 2016) heeft ervaren (engelse tekst).

www.siberianretreat.com

Donatie

DONATIE
Welkom zijn is kosteloos. We vragen geen entreegeld om een ceremonie bij te wonen.
Desondanks is geld nodig om de kosten te dekken die nodig zijn voor reizen, materialen, communicatie. Alle activiteiten voor het project De Gouden Zon worden gedaan door vrijwilligers. Uw bijdrage in welke vorm dan ook, groot of klein, wordt zeer gewaardeerd.
Alle inkomsten vanuit donaties zullen gebruikt worden voor de continuïteit van het project.
Het project De Gouden Zon wordt beheerd door Stichting Tempel Europa, die verantwoordelijk is voor alle financiën.

VERSCHILLENDE MANIEREN OM TE DONEREN
 Bij iedere ceremonie is gelegenheid om te doneren.
 U kunt ook doneren op ons bankrekeningnummer NL88 TRIO 0390 9437 62, BIC code: TRIONL2U, ten name van Stichting Tempel Europa (Zeist, Nederland).
 Ook kunt u een machtigingsformulier downloaden om een eenmalige of terugkerende donatie te realiseren. Print het formulier uit, vul het in en scan het. U kunt het mailen naar committee@templeeurope.eu.
 Of gebruik de betalingswijze hieronder aangegeven.

ANBI-STATUS
Stichting Tempel Europa heeft ANBI-status voor Nederlandse belastingbetalers. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet de donateur en de Stichting de gift vastleggen in een overeenkomst, zoals vereist door de Belastingdienst.
ANBI-status betekent ook dat de Stichting moet voldoen aan de strenge eisen van de Nederlandse Belastingdienst, zoals: geen salaris voor de bestuursleden, uitgaven mogen alleen besteed worden ten behoeve van activiteiten van de Stichting, en jaarlijks rekenschap afleggen over de kosten en inkomsten op de website.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning!

Your donation

Persoonlijke informatie

mollie

Webwinkel

In onze webshop zijn prachtige kunstwerken te koop, speciaal ontworpen voor het project De Gouden Zon.

De hangers zijn handgemaakt door de Italiaanse kunstenaar Andrea Agate Bolsena. Het materiaal is handgeklopt geel koper met 0,5 microgram bladgoud. De achterzijde heeft een
oogje.

Maten en prijzen:
5 cm diameter: €84,95
3,5 cm diameter: €59,95
2,5 cm diameter: €44,95
Prijzen zijn inclusief 21% btw

Stichting Tempel Europa

Het project De Gouden Son startte in 2015 en is geïnitieerd door beeldend kunstenaar Frouk Riemersma. Stichting Tempel Europa (Zeist, Nederland, 2015) is gesticht om de organisatie en financiën van het project De Gouden Zon te faciliteren en te beheren.
De missie van Stichting Tempele Europa is om verbinding te laten groeien door middel van de reizende ceremonie, en om ‘het zaad van vrede te planten’ in een meer permanent kunstwerk, genaamd Gouden zon Europa, dat ergens in Europa gebouwd zal worden. Het ‘zaad van vrede’ wordt gesymboliseerd in de puzzel De Gouden Zon.
Stichting Tempel Europa heeft ANBI-status voor Nederlandse belastingbetalers. Voor meer informatie, zie ‘Donations’.

BESTUUR
Voorzitter: Drs Peter Pieterson
Penningmeester: Onno Jonker
Secretaris: Anita Stellaard
Lid: Klaaseric Cuperus
Lid: Frouk Riemersma

Hier vindt u de financiële jaarverslagen van Stichting Tempel Europa:  2015, 2016.
Hier vindt u het beleidsplan van Stichting Tempel Europa: 2018.

VRIJWILLIGE KUNSTWERKGROEP
De kunstwerkgroep vergadert iedere maand en geven vorm aan alle activiteiten van het project De Gouden Zon.
Leden: Joost Nijhof, Ariane Miller, Wilma Brouwer, Evert Hoefman, Hildegard Boender, Angelique de Ru, Ineke van Echtelt, Frouk Riemersma.

Vacatures

Wil je de organisatie van De Gouden Zon helpen op vrijwillige basis? Jouw talenten kunnen een prachtige bijdrage leveren. We kunnen mensen gebruiken voor het beheren van de volgende terreinen: marketing, pr (public relations), het zoeken en beheren van fondsen (fundraising), donateurs e.a. Het is handig als je Nederlands spreekt en in het midden van het land woont (we vergaderen maandelijks in Zeist). Neem alsjeblieft contact op met de voorzitter van het bestuur.

Contact

STICHTING TEMPEL EUROPA
Costerlaan 20
3701 JM Zeist, Nederland

Voorzitter: Drs Peter Pieterson
Telefoon: +31 (0) 621 603 212
Mail: committee@templeeurope.eu

Penningmeester: Onno Jonker
Mail: admin@templeeurope.eu

Frouk Riemersma
Telefoon: +31 (0) 627 371 808
Mail: froukriemersma@templeeurope.eu

Bankrekeningnummer: NL88 TRIO 0390 9437 62
(BIC code: TRIONL2U, ten name van Stichting Tempel Europa, Nederland, Zeist)
Kamer van Koophandel: 63484323

 

This post is also available in: Engels